Ladda ner 3dmgame.dll:

Fil:3dmgame.dll
Filstorlek:187.26K
md5 hash:b7c4d07adc18cbab482f1ede52a48526
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:20.11.2017
Webbplatsvyer:30,250
Ladda ner 3dmgame.dll (187.26K) →

Om du har ett fel relaterat till 3dmgame.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar 3dmgame.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 3dmgame.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] 3dmgame.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

3dmgame.dll 1911.dll 7z.dll 7zxa.dll 1033.dll 1036.dll _SETUP.dll _isuser.dll -8fx6kzf.dll _wutl951.dll 16pd3mct.dll 03sld4ex.dll _rhd-og-.dll 083la4o3.dll _shfoldr.dll _isusres.dll _vmnetcfglib.dll 0tkwqvud.dll 0_x566f2.dll 1hesvljm.dll 0sa2ypyf.dll _Setupx.dll 1azvd-ic.dll _yafabdp.dll _ispmres.dll -1mxwidf.dll _iad2wvc.dll _g8o1ca2.dll _rs75kt5.dll _ISRES1033.dll