Ladda ner IMSLib.dll:

Fil:IMSLib.dll
Filstorlek:854.16K
md5 hash:ea5ed2988d0572f179a6ce2a466f4e60
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:13.03.2012
Webbplatsvyer:27,759
Ladda ner IMSLib.dll (854.16K) →

Om du har ett fel relaterat till IMSLib.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar IMSLib.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 IMSLib.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] IMSLib.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

isdone.dll IMSLib.dll iTunesMobileDevice.dll IPHLPAPI.dll iswin7logo.dll ijl15.dll ieframe.dll ICSharpCode.SharpZipLib.dll irrklang.dll I.dll ISRT.dll IccLibDll.dll iChat.dll INITPKI.dll ImHttpComm.dll IEShims.dll iusb3mon.dll iwmssvc.dll I18N.CJK.dll i18nu.dll I18N.West.dll i4jinst.dll i18n.dll.dll i3gfxdx.dll i7n7sox9.dll i3guidx.dll i81xdnt5.dll i3SoundDx.dll i3mathdx.dll i17czgnq.dll