Ladda ner JsonRpcServer.dll:

Fil:JsonRpcServer.dll
Filstorlek:165.10K
md5 hash:97373bc9cb66d6bebec87cbde6d2b228
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:11.09.2016
Webbplatsvyer:30,039
Ladda ner JsonRpcServer.dll (165.10K) →

Om du har ett fel relaterat till JsonRpcServer.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar JsonRpcServer.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 JsonRpcServer.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] JsonRpcServer.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

JsonRpcServer.dll jvm.dll jansson.dll java.dll jli.dll jpg.dll jscript9.dll JSCRIPT.dll javacypt.dll java_sp.dll ja.dll jap.dll j3dcore-ogl-chk.dll j3d.dll j3dcore-d3d.dll j3dcore-ogl.dll J2k.dll jabber.dll japanese.dll jpn.dll j2k-codec.dll jagamex86.dll -j57lzmj.dll jaas_nt.dll j2pcsc.dll jabo_dsound.dll ja8kibar.dll j2pkcs11.dll j_bp8bpt.dll jabo_direct3d7.dll