Ladda ner MSSTDFMT.dll:

Fil:MSSTDFMT.dll
Filstorlek:116.00K
md5 hash:d9c8000ac2550d6e370be7d76263a486
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:06.06.2012
Webbplatsvyer:32,666
Ladda ner MSSTDFMT.dll (116.00K) →

Om du har ett fel relaterat till MSSTDFMT.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar MSSTDFMT.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 MSSTDFMT.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] MSSTDFMT.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

msvcp120.dll msvcp140.dll msvcr120.dll MSSTDFMT.dll MSOINTL.dll MSVCRT.dll msvcr120_clr0400.dll MSVCR71.dll MSVBVM50.dll Mss32.dll MSIMG32.dll MSCMS.dll msvcr80.dll MSVBVM60.dll msvcr90.dll mscoree.dll MSXML3.dll msxml4.dll MSVCR70.dll MSO.dll MSCTF.dll msvcp100.dll mscorlib.dll.dll msvcr100.dll MSBARCODE.dll MSOLAP.dll msvcp120d.dll MSRDO20.dll msvcp80.dll msdia80.dll