Ladda ner VTRenderer.dll:

Fil:VTRenderer.dll
Filstorlek:12.19M
md5 hash:3804b43cb21ca51ce704497e538b70e4
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:02.02.2015
Webbplatsvyer:1,404
Ladda ner VTRenderer.dll (12.19M) →

Om du har ett fel relaterat till VTRenderer.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar VTRenderer.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 VTRenderer.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] VTRenderer.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

vcomp140.dll vcruntime140.dll VpshellRes.dll vcomp100.dll vcomp120.dll VBE7.dll vcomp110.dll VBE7INTL.dll vmnetBridge.dll vapor_api.dll vox.dll VMix.dll V0520Pin.dll VBoxDDU.dll VBE6.dll VERSION.dll VBoxRT.dll VulcanControl.dll vb6stkit.dll vccorlib120.dll V3Hunt.dll Vba6.dll VAN.dll valve_avi.dll vaiec.dll vafxu.dll V0420Pin.dll v_ezyk_z.dll var_conv.dll v-8vpqcx.dll