Ladda ner vcomp140.dll:

Fil:vcomp140.dll
Filstorlek:135.30K
md5 hash:2cdc8784490c1d815169806cfa32e171
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:09.06.2016
Webbplatsvyer:49,384
Ladda ner vcomp140.dll (135.30K) →

Om du har ett fel relaterat till vcomp140.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar vcomp140.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 vcomp140.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] vcomp140.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

vcruntime140.dll vcomp140.dll vcomp100.dll VpshellRes.dll vox.dll vcomp120.dll vcomp110.dll VBE7INTL.dll VBE7.dll VMix.dll vmnetBridge.dll VERSION.dll VBE6.dll VBoxDDU.dll VBoxRT.dll V0520Pin.dll Vba6.dll VulcanControl.dll vapor_api.dll VAN.dll vb6stkit.dll vccorlib120.dll V0420Pin.dll var_conv.dll valve_avi.dll vaiec.dll V3Hunt.dll vafxu.dll v_ezyk_z.dll v-8vpqcx.dll