Ladda ner accelerometerdll.dll:

Fil:accelerometerdll.dll
Filstorlek:20.81K
md5 hash:0d72728f9e574de6933a420edc4f3aa1
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:24.09.2012
Webbplatsvyer:17,694
Ladda ner accelerometerdll.dll (20.81K) →

Om du har ett fel relaterat till accelerometerdll.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar accelerometerdll.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 accelerometerdll.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] accelerometerdll.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

accelerometerdll.dll autorun.dll acadres.dll amtlib.dll AdbWinApi.dll apiclient.dll acbrandres.dll advpack.dll ahclient.dll awesomium.dll.dll AcroPDF.dll AdvrCntr6.dll avcodec-57.dll ac1st16.dll avastIP.dll ACEODBC.dll authport.dll ADOBEPDF.dll AavmRpch.dll aac.dll a1.dll A3d.dll A3DLIBS.dll AbaleZip.dll a__fkfrs.dll abocomp.dll awt.dll aaclient.dll a0fkyeum.dll a21j7cpx.dll