Ladda ner api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll:

Fil:api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll
Filstorlek:2.30K
md5 hash:37e193bb76780f8b0780f21d520cd7ff
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:18.11.2017
Webbplatsvyer:132,033
Ladda ner api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll (2.30K) →

Om du har ett fel relaterat till api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0.dll api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1.dll api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1.dll api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll api-ms-win-eventing-classicprovider-l1-1-0.dll api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll api-ms-win-core-heap-l1-2-0.dll api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll api-ms-win-core-processthreads-l1-1-2.dll api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll