Ladda ner bootres.dll:

Fil:bootres.dll
Filstorlek:17.84K
md5 hash:878e1562209f963207a84bf6ce144d1a
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:22.08.2013
Webbplatsvyer:18,615
Ladda ner bootres.dll (17.84K) →

Om du har ett fel relaterat till bootres.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar bootres.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 bootres.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] bootres.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

bootres.dll bass.dll bcrypt.dll borlndmm.dll bugsplat.dll bit4p11.dll barcode.dll battery.dll Base.dll b9.dll burutter.dll Bar.dll BugTrap.dll Backend.dll b3d.dll bank.dll bcryptprimitives.dll bamainlib.dll baan.dll BAPI.dll BackgroundContainer.dll bantam.dll bartab.dll BandTest.dll backspin.dll BackUp.dll badecx.dll baplayer.dll b1dq0fgc.dll BackgroundExecutor.dll