Ladda ner combase.dll:

Fil:combase.dll
Filstorlek:1.84M
md5 hash:889e68e0501bc4d8b7cd776dcbc086a4
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:30.09.2013
Webbplatsvyer:33,493
Ladda ner combase.dll (1.84M) →

Om du har ett fel relaterat till combase.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar combase.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 combase.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] combase.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

combase.dll COMCTL32.dll COMDLG32.dll commpro.dll component.dll CommonLib.dll commonui.dll COMPDAT.dll COMSVCS.dll comms.dll COMMON.dll Communication.dll commonres.dll comver.dll COMRES.dll COMPATUI.dll complib.dll compdyn.dll comsupport.dll commlib.dll COMCAT.dll comp32p.dll comm.dll COMREPL.dll compoundplug.dll commonforms.dll COMMDLG.dll CommStat.dll COMMCTRL.dll CommChannel.dll