Ladda ner kernel32.dll:

Fil:kernel32.dll
Filstorlek:848.00K
md5 hash:2f800292d57e52d303f1db765a34c3f0
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:19.05.2014
Webbplatsvyer:43,208
Ladda ner kernel32.dll (848.00K) →

Om du har ett fel relaterat till kernel32.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar kernel32.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 kernel32.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] kernel32.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

kernel32.dll advapi32.dll USER32.dll appvisvsubsystems32.dll OpenAL32.dll binkw32.dll opengl32.dll WS2_32.dll SHELL32.dll OLEAUT32.dll ssleay32.dll OLE32.dll NETAPI32.dll solver32.dll WNASPI32.dll gds32.dll vb40032.dll GDI32.dll cl32.dll wibucm32.dll REGSVR32.dll wbtrv32.dll OLMAPI32.dll c2r32.dll igdumdim32.dll WSOCK32.dll bink2w32.dll igdumd32.dll ig4icd32.dll aamd532.dll