Ladda ner libusb0.dll:

Fil:libusb0.dll
Filstorlek:41.50K
md5 hash:fb76aa20a700dbcf5792e9f21a70c051
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:24.08.2010
Webbplatsvyer:44,840
Ladda ner libusb0.dll (41.50K) →

Om du har ett fel relaterat till libusb0.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar libusb0.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 libusb0.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] libusb0.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

libusb0.dll libcef.dll libstdc++-6.dll libeay32.dll libxml2.dll libgcc_s_seh-1.dll libwinpthread-1.dll libcurl.dll libgcc_s_dw2-1.dll libiomp5md.dll libmysql.dll libifcoremd.dll libmmd.dll libEGL.dll libvlc.dll libogg.dll libiconv-2.dll libvorbisfile.dll libzmq.dll libintl-8.dll libeay32MD.dll libvorbis.dll libimobiledevice.dll libssh2.dll libpng13.dll libdl.dll.dll libssl.dll.dll libenchant.dll libgdk-win32-2.0-0.dll libassuan-0.dll