Ladda ner logilda.dll:

Fil:logilda.dll
Filstorlek:1.36M
md5 hash:4bdee9c33ca71a6adf041e9a5efcc54b
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:05.09.2013
Webbplatsvyer:24,298
Ladda ner logilda.dll (1.36M) →

Om du har ett fel relaterat till logilda.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar logilda.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 logilda.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] logilda.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

logilda.dll lua5.1.dll live.dll lua51.dll lua100.dll ltfil14n.dll lame_enc.dll lzma.dll LogSession.dll lan.dll LYNC.RTMMVRAS.dll LXKPTPRC.dll lyl2jrba.dll lzo2.dll LYRICS.dll lxkpsrd.dll lzhfldr2.dll lxkpsui.dll LvTV.dll lang-1031.dll lame.dll lxczutil.dll LXKXLUI.dll lagarith.dll lang-1026.dll lang-1025.dll LXKXLRD.dll lameenc.dll LYNC.UCCAPI.dll LADsp.dll