Ladda ner mfc100u.dll:

Fil:mfc100u.dll
Filstorlek:4.17M
md5 hash:64aa6cf6670380e51eeeb8709c854a85
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:03.07.2012
Webbplatsvyer:15,855
Ladda ner mfc100u.dll (4.17M) →

Om du har ett fel relaterat till mfc100u.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar mfc100u.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 mfc100u.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] mfc100u.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

mfc140u.dll mfc120u.dll mfc110u.dll mfc100u.dll mfc100.dll mfc120.dll MFC42.dll MFC40.dll mfc110.dll mfc90u.dll mfc100d.dll MFC80U.dll mfc120d.dll MFC42D.dll MFC42U.dll mfc90.dll mfcore.dll MFC70.dll Mfc30.dll mfc80.dll mfc110ud.dll mfc71u.dll mfco42d.dll mfc100ud.dll MFC40U.dll mfc71d.dll mfcmifc80.dll MFC42UD.dll MFCD42D.dll mfc70d.dll