Ladda ner skidrow.dll:

Fil:skidrow.dll
Filstorlek:4.50K
md5 hash:cf0a677b7ed25108f8287375a3d229ba
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:30.11.2011
Webbplatsvyer:36,724
Ladda ner skidrow.dll (4.50K) →

Om du har ett fel relaterat till skidrow.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar skidrow.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 skidrow.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] skidrow.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

steam_api.dll skidrow.dll Stub.dll sbavmon.dll synsoacc.dll sysfer.dll sbavmonl.dll solidworks.dll SDL2.dll SteamUI.dll SCRRUN.dll SetupUi.dll SynCOM.dll SDL.dll steamclient.dll SHCore.dll sx32w.dll strgene.dll sysmain.dll sechost.dll sigc-2.0.dll sspicli.dll SFC.dll SbieDll.dll shutil.dll Startupscan.dll SPBasic.dll SyncEngine.dll SWCUEngine.dll SMWDMIF.dll