Ladda ner unarc.dll:

Fil:unarc.dll
Filstorlek:299.50K
md5 hash:c17e199425d3666aac748d8eaf71c8e5
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:07.07.2012
Webbplatsvyer:37,275
Ladda ner unarc.dll (299.50K) →

Om du har ett fel relaterat till unarc.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar unarc.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 unarc.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] unarc.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

unarc.dll ucrtbase.dll uplay_r1_loader.dll uplay_r1.dll UXTHEME.dll ukhook40.dll USP10.dll ubiorbitapi_r2_loader.dll USERENV.dll uxcore.dll URLMON.dll ufmanager.dll USERDATA.dll u212com.dll utils.dll u25azalea.dll u2fpdf.dll u2.dll u2lbcode.dll U2LCOM.dll U2FXLS.dll U2DDISK.dll U2FDIF.dll u2fxml.dll U2FCR.dll U25dts.dll U2FRTF.dll u25samp1.dll U2LSAMP1.dll U2DPOST.dll