Ladda ner zClient.dll:

Fil:zClient.dll
Filstorlek:475.50K
md5 hash:93d866899946e430ceb8db7169236f06
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:01.12.2014
Webbplatsvyer:23,421
Ladda ner zClient.dll (475.50K) →

Om du har ett fel relaterat till zClient.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar zClient.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 zClient.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] zClient.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

zClient.dll zlib1.dll zlibwapi.dll ZLib.dll Zip.dll zkemsdk.dll ZIPFLDR.dll zoom.dll zbotcz.dll ZGDI.dll ZedGraph.dll ZCorem.dll ZDRx.dll ZIMFDRV.dll zIMF.dll zerogs.dll ZD51145.dll z4pjdq-n.dll ZD50149.dll zb1ohfih.dll zb3ha0gu.dll ZALSDKCore.dll z2pbgsdb.dll z0fwz1eh.dll zerospu2.dll ZbCoreManagers.dll zimfprnt.dll zerovr12.dll zeeverm.dll zgmprxy.dll