Ladda ner fastfind.dll:

Fil:fastfind.dll
Filstorlek:5.50K
md5 hash:6e67e8388b397989df6c619c4fb508cd
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:30.04.2004
Webbplatsvyer:2,535
Ladda ner fastfind.dll (5.50K) →

Om du har ett fel relaterat till fastfind.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar fastfind.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 fastfind.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] fastfind.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

FM20.dll ffmpeg.dll ftd2xx.dll fmodex.dll FlashService.dll fmod.dll FAULTREP.dll FbClient.dll FARO.LS.SDK.dll fake.dll F12Resources.dll fastfind.dll fa.dll F12.dll F12Tools.dll FACEBOOKPROVIDER.dll failoverclusters.objectmodel.dll FaceDetectorTBB.dll fastdial.dll facompress.dll failoverclusters.snapin.dll FacebookAPI.dll f3ahvoas.dll f_in_box.dll f6euptxr.dll f8ankvrl.dll FastFreeConverter.dll -fqp6rvm.dll f7baghjn.dll f-pakjhr.dll