Ladda ner ftd2xx.dll:

Fil:ftd2xx.dll
Filstorlek:172.00K
md5 hash:d38369255e0997e3282b5739610d1f7d
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Skapa fil:24.05.2006
Webbplatsvyer:40,506
Ladda ner ftd2xx.dll (172.00K) →

Om du har ett fel relaterat till ftd2xx.dll, kontrollera att det finns en fil på datorn. Dll brukar vara i mappen C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ eller i den applikationsmapp där felet inträffar. Om du inte vet, vad är DLL - läs artikel om wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Hur man installerar ftd2xx.dll fil?

  1. I Windows mus klickar du på Start (längst ner till vänster) och söker efter Run and Mouse Klicka på Run
  2. Typ CMD och musklick OK
  3. Skriv i det svarta fönstret: regsvr32 ftd2xx.dll och tryck sedan på Enter
  4. Det tar bara några sekunder att installera och du får ett meddelande när det är klart.

Registrera dll-fil med Regsvr32

Du kanske måste starta om datorn om du fortfarande får DLL-fel

RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] ftd2xx.dll

/n - ring inte DllRegisterServer; detta alternativ måste användas med /i
/s – Tyst; visa inga meddelandelådor
/u - Avregistrera servern
/i - Ring DllInstall som passerar det som tillval [cmdline]; när det används med /u, det kallar dll avinstallera

Uppdatera drivrutiner

DLL-fel kan orsakas av buggar, inaktuella drivrutiner. För att felsöka denna möjlighet uppdaterar du drivrutinerna för alla hårdvara som är installerad på din dator. Enhetsdrivrutiner för OEM-system kan erhållas från systemtillverkarens webbplats eller från din egen disk som ingår vid köp av din dator. Snappy Driver Installer är ett kraftfullt program för att installera saknade drivrutiner och uppdatera gamla drivrutiner.

Det vanligaste felet som är associerat med filen:

Liknande DLL-filer:

ffmpeg.dll ftd2xx.dll FM20.dll fmodex.dll fmod.dll FbClient.dll FlashService.dll FAULTREP.dll fake.dll fa.dll FARO.LS.SDK.dll FC2.dll F12.dll F12Resources.dll fc3.dll fastfind.dll FacebookAPI.dll failoverclusters.objectmodel.dll facompress.dll fastdial.dll failoverclusters.snapin.dll F12Tools.dll FACEBOOKPROVIDER.dll FaceDetectorTBB.dll f8ankvrl.dll f_in_box.dll f3ahvoas.dll f7baghjn.dll f6euptxr.dll -fqp6rvm.dll